دانشجويان برتر

 - سرکار خانم حوریه ربانی اصفهانی به عنوان قبولی در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1394 
 - سرکار خانم هاجر بنایی به عنوان قبولی در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان در سال 1394 
 - سرکار خانم الهام سادات کریمی دورکی به عنوان دانشجوی برگزیده دانشکده اهل البیت (ع) در سال 1395 
 - سرکار خانم الهام سادات کریمی دورکی به عنوان قبولی در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان در سال 1395 
 - سرکار خانم زینب شعبانی به عنوان قبولی در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1396 
 - جناب آقای محمد کیانی به عنوان قبولی در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1396 
  - سرکار خانم سعیده سخاوت به عنوان قبولی در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان در سال 1397 
 - سرکار خانم مهناز امیری به عنوان قبولی در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان در سال 1397 
 - جناب آقای سعید غفرالهی به عنوان قبولی در مقطع دکتری دانشگاه ..... در سال 1397
 - جناب آقای محمد امدادی به عنوان قبولی در مقطع دکتری دانشگاه قزوین در سال 1397
 - سرکار خانم سعیده سخاوت  به عنوان قبولی در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان  در سال 1397
 - سرکار خانم    به عنوان قبولی در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان درسال 1397
 - سرکار خانم مرضیه آقاجانی به عنوان قبولی در مقطع دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب قم  در سال 1396
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
4706
Powered by DorsaPortal